onsdag 4 november 2009

Ang världens ekonomiska tillväxt och behov av ständigt ökad tillgång av energi

Men Peak Oil nu i faggorna och givet att all el i världen i genomsnitt till ca 50% genereras från stenkol (i Kina till ca 70%), att många nu talar sig varma för att konvertera fossildriva fordon till eldriva dito, att vi i sverige prissätter all den el vi konsumerar i vårt land på marginalen utifrån den dyraste (läs stenkols genererade) elen så är det viktigt att bevaka hur outlook för världens kol förbrukning eg ser ut.

Rickard Heinberg intervjuas i förra helgens sändning av FS med anledning av hans nyutkomna bok i ämnet och lite take away från detta bla:

- Världen når troligen Peak Coal redan om mellan ca 10- 20 år
- Kinas kol konsumtion idag dubbelt så stor som USAs
- Kinas inhemska kol tillgång ca hälften av USAs
- att investera i nödvändig kol renings infrastruktur för att rena kolkraftverkens utsläpp kommer att sammantaget bli så gigantiska att eg inga medel kommer att finnas och bli över till utveckling och utbyggnad av andra och förnyelsebara energikällor.

Lyssna på intervjun i sin helhet här:
http://www.financialsense.com/fsn/main.html

All ekonomisk växtkraft och dynamik fokuseras nu allt mer på just Kina som ser ut att nu definitivt ha övertagit USAs mantel som världens ekonomiska tillväxtmotor. Frågan är bara med både hela världen snart inför Peak Oil och med Kina inom en tämligen snart framtid inför Peak Coal hur långsiktigt realistisk och hållbar en sådan tillväxt eg ser ut att kunna bli?

I takt med Kinas aptit på allt mer kol så framstår vår egen Svenska el politik och prissättningsmekans som allt annat än förutseende och klok. Heinberg själv ser framför sig en fem dubbling av priset på kol när väl Kina i större skala tvingas att föda sin ekonomiska tillväxt med allt mer importerat kol. Redan idag dessutom är Kina importör av olja. Problemet för världens el konsumenter är att Kina snart är där även vad gäller stenkolen. Redan idag betalar svenska elkonsumenter ett över pris per år på motsvarande 40 miljarder kr. Snart och om inget görs kommer denna siffra istället att ligga på över 200 miljarder och år. Detta är resurser som istället nu borde användas till att bygga ut en ny hållbas el infrastruktur baserad på intelligenta elnät och decentraliserad el produktion och teknik. Prio ett ligger på att se till att vi långsiktigt klarar att producera, hantera och transportera den mat vi behöver och prio två att konverera vår transportsektor till elbilar och järnväg.

Coal demand soars as Asia economies rebound
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/coal-demand-soars-as-asia-economies.html

Coal Supply may be vastley overstated
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/coal-supply-may-be-vastly-overestimated.html

Vision

Varför inte ha en sådan här motor på varje reningsverk och bondgård i Europa för att omvandla biogas till el till att börja med?

Cleanergy´s production of solar power units, creates the possibility for power companies to build solar power plants in parts of the world where the solar radiation reach certain levels, where the radiation intensity of the sun is high and where there are a high number of sun hours per day. There are many such regions on earth, and only a fraction of land area is needed to generate electricity in abundance. Only a few percent of the total land area of the Sahara Desert is sufficient to produce all of the worldwide demand for electricity.

Electricity production in areas with high solar radiation intensity can be transferred to low radiation areas via High Voltage Direct Current (HVDC) power lines, or locally produced by fuels such as bio gas, pellets and natural gas. The Cleanergy Stirling engine is for these applications equipped by a burner producing electricity from these fuels.
http://www.cleanergyindustries.com/vision.html

Inga kommentarer: