söndag 22 november 2009

Vattenfalls kraftfulla snedsteg - Så gick energijättens anseendemässiga sammanbrott till

Läs den skrämmande historien om hur svenska skattebetalare helt förlorar kontrollen av det dyrbaraste vi äger och samtidigt riskerar allt och lite till.

Vattenfall är företaget som på bara 10 år lyckades med det helt anmärkningsvärda att öka beroendet av fossila bränslen för el generering från futtiga 1% till idag väsenligt över 50%. Allt dessutom osakat av "internationaliseringen" av bolaget.

Att företagets ägare dvs våra politiker ändå haft mage att under dessa år säga att Vattenfall är en aktör som skall vara pådrivande i miljöarbetet visar att ord och handling ibland kan vara två helt olika saker.

"Som SvD avslöjade den 15 september har kärnkraftsägare i Tyskland obegränsat ekonomiskt ansvar vid olyckor. Enligt special­avtal har svenska moderbolaget Vattenfall AB och inte bara det tyska dotterbolaget, axlat en sådan obegränsad förpliktelse. Alla tillgångar som den värdefulla vattenkraften i Sverige har satts i pant. "

"Vattenfall har blivit en av de största utsläpparna av växthusgaser i Europa. 80 procent av Vattenfalls el i Tyskland produceras med brunkol".


http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3827371.svd

Detta verkar dock helt ligga i Folkpartiets linje. Helt klart har detta parti EU och inte sverige som första prioritet.Istället är det just "internationaliseringen" som är själva grundbulten i partiets energi argumentation.

Svar från Folkpartiet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/svar-fran-folkpartiet.html

och naturligtvis skall sådana fina insatser belönas..

Vd-lönerna i de tio största helstatliga bolagen ökade med i genomsnitt 36 procent mellan 2004 och 2008. Under samma tid ökade lönerna för de statligt anställda med knappt hälften, 15 procent.
De största procentuella löneökningarna fick SJ:s vd Jan Forsberg och Vattenfalls avgående vd Lars G Josefsson. Deras ersättningar steg med 66 procent.

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\11\20\362763§ionid=Ettan


Inga kommentarer: