söndag 29 november 2009

Gris kötts skandalen - ställ KRAV

Nu ställs det krav vitt och brett från höger och vänster om hur man nu skall öka kraven på grisköttsproducenter. Vem som är mest indignerad är svårt att sia om. Marit Paulsen, ni vet hon som för inte s å länge sedan rackade ned på allt vad ekologiskt produktion heter eller förorättade griskötts producenter som nu slåt knut på sig själva för att försöka övertyga om hur seriösa de är.

Nu vill alla ha översyn och nya regler - för så här kan det inte fortsätta, sjungs det nu i kör.

Problemet är att det redan sedan länge finns klara och tydliga regler som garanterar att levande väsen hanteras på bästa sätt och att vi kött konsumenter får bästa möjliga kvalitets föda. Det systemet heter KRAV. Ett system som nu ex jorbrukskooperativet valt att lämna för att istället sattsa på sk EU Ekologisk märkning. Så någon trovärdighet har i alla fall inte jag för dessa vindflöjtlar och kappvändare.

"Livsmedelsverket har haft speciella pengar för att främja småskalig slakt, resultat av aktiva riksdagsmäns arbete motsvarande 9 msek per år. Man hade tidigare två anställda för dessa ändamål och drev dessa frågor tillsammans med Småskaliga Slakteriers Förening. Dessa pengar är nu slut avdelningen är nedlagd. Detta då jordbruksdepartementet önskar styra över alla frågor som relateras till ekologisk köttproduktion till LRF och inom ramen för deras verksamhet driva frågan om ekologisk produktion vidare.

Även pengarna till föreningarna Ekokött och Ekologiska lantbrukare, se nedan stryps och dessa kommer därför nu snart att tvingas att se över sin organisation, ombildas etc.

Vi har alltså här att göra med ett klart politiskt beslut om hur ekologisk produktion skall styras framgent och där finns inte längre enligt våra politiker något utrymme för det som man uppfattar som "särintressen" representerade av Ekokött, Ekologiska Lantbrukare och i förlängningen finns det uppenbara skäl att ställa sig frågan vad som kommer att hända med KRAV märkningen. Givet hur LFRs medlemsförening SCAN agerat gällande KRAV och det beslut de tog i November om att överge denna certifiering för sk EU-Ekologisk märkning så finns anledning att nogsamt bevaka denna utveckling.

Maria.alarik@hush.se är versamhetsledare på Ekokött , KRAVs branschorgan."


Om griskött
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/om-griskott.html

Att "industrin" skiter i djuren är uppenbart. Allt hänger på vilka val du som konsument gör.

"Åke Rutegård är ordförande för branschorganisationen Kött- och charkföretagen. Efter 25 år i branschen är han van vid kriser.

–Sådana här historier är att de kan ge en något minskad försäljning, men under en förhållandevis kort tid. Försäljningen brukar vara tillbaka på normal nivå inom någon månad, säger han."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3866913.svd

Inga kommentarer: