onsdag 18 november 2009

ur askan in i elden

Är väl en lämplig liknelse? Hela Vattenfalls styrelse borde entledigas ASAP.

Vattenfall-direktörens känsla för kol
http://www.effektmagasin.se/vattenfalls-vdn-kansla-for-kol

Inga kommentarer: