måndag 9 november 2009

Slå sönder och släng ut tv:n, köp ett piano och använd det.

I sverige idag minskar i stadig takt försäljningen av pianon och de svenska pianofabrikerna läggs en efter en ned. Nu skänks pianon bort. I nedanstående länk finns mer att läsa om detta. Enligt mitt förmenande är detta ett betydligt tydligare tecken på ett ensidigt materialistiskt synsätt och värderingarnas förfall när pengarna prioriteras till konsumtion och inköp av platt tv och ny bil och där kulturbärare som ett piano prioriteras bort.

Givet att spela piano inte bara är en social aktivitet utan även sannolikt något av det mest utveckande för människo hjärnan man kan göra är det nu så att fler och fler unga därmed som fråntas de priviliger som pianospelande ger inte bara som ett musik utövande utan även i form av ett utvecklat intellekt. Att det finns en stark korrelation mellan att prestera i skolan, intellektuell kapacitet och musiserande och då i första hand pianospelande är odiskutabelt. Det är därför alltid lika tragiskt att komma till hem som har överflöd av materiella ting som SUVen på infarten, 50# platt TV, stereoanläggning, vinkällare, pool och jacuzzi men där det trots detta välstånd ändå knappt ibland finns några böcker, intressant litteratur och allt som oftast inget piano.

Alla våra barn spelar piano och det är anmärkningsvärt att de bästa pianolärarna i det område vi idag bor samtliga är från öststaterna. Vi har tre grabbar och tre olika lärarinnor. Två Ryskor och en Slovakiska. Alla lika gediget utbildade, tekniskt begåvade, kulturella och angelägna att föra detta kulturarv vidare.

"Runt pianot har samlats två, kanske tre generationer, släktingar och vänner, och umgåtts runt och genom ett gemensamt arv, av melodier och sånger. I bjärt kontrast till hörlurarnas individualistiska musikkonsumtion har man gemensamt utövat, skapat och traderat en gemensam kultur."

"pianot, såsom den klassiska kulturens och bildningens former i övrigt, kräver en fokuserad, uthållig ansträngning för att man ska kunna lära och tillgodogöra sig det. Detta rimmar illa med vår tid, som hyllar snabba stimuli och omedelbar behovstillfredsställelse. Pianot kräver koncentration, långsiktighet och förmåga att prioritera – karaktärsdaning – i en tid då många är vana att förverkliga sina önskningar genom ett tryck på en knapp."
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5640&Itemid=31

Musik förbättrar hjärnans kapacitet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/musik-forbattrar-hjarnans-kapacitet.html

Arrau Plays Beethoven
http://www.youtube.com/watch?v=w7GftdLYSsI

Inga kommentarer: