måndag 9 november 2009

Om belåning, bilar och boende

Cornucopia skriver här om en företeelse som på intet sätt är ny och som i sitt uttryck kan kännas igen på många olika sätt. Dvs det att de allra flesta värdesätter det yttre hos sig själva och andra snarare än det inre. Företeelser som mode, kläder, bilar, position var man bor osv blir det viktiga snarare än personligt uttryck, integritet, idividualitet och sann orginalitet.

I skolan socialiseras vi människor och lär oss det viktiga i att tillhöra en grupp, gemensamma värderingar. I lagidrotten fokuseras på att inlämma sig i gruppen. I näringslivet talar man och företagskultur där aktiviteter som teambilding regelmässigt används i syfte att få individen att underordna och infoga sig enligt givna tankemönster.

Och vi är beredda att gå långt för att nå dit där vi känner att vi lyckats. Att bo i ett bra villaområde, att äga en fin bil, att åka på dyra semestrar allt detta är endast en del av många olika "paket" vi kan välja för att framstå som mer eller mindre framgångsrika eller lyckade.

Det första en fattig färgad gör när han få pengar är att köpa en fin Cadilac, sa man fördomsfullt i USA förr i tiden. I sverige idag kör invandrare företrädelsevis Mercedes. Medelklassen strävar efter att bo o de bättre villaområdena eller i innerstaden, låta sina barn gå i de bättre skolorna uppleva en bättre och mer komplett service grad. Naturligtvis är det så och så har det alltid varit. Det kallades i sverige tidigare i alla fall för klassresa.

Att vissa människor lever på marginalen och tar lån de inte eg klarar av att betala av är sant. Men ytterligare en parameter är att välbemedlade idag av rent skattetekniska skäl väljer att belåna sig. Det är även det sant att många i svårare ekonomisk situation kan finna viss tröst i att tänka tanken att det kan finnas andra som har det sämre eller när man själv lever på marginalen att grannen snart inte klarar att bo kvar.

Fakta är nog att givet att man klarar de löpande kostnaderna för sitt boende så om det är någonstans man kan ha lån på sitt boende är det i attraktiva och på marknanden omsättningsbara villaområden som just de som kommer i topp i Copnucopias sammanställning. Sant är även att det är just i dessa områden som de relativa värdeminskningarna är som lägst och i vissa fall och trots rådande konjungtur kan man fortfarande notera viss värde ökning på fastigheten.

Värre är det i de just nu högspekulativa innerstadsområdena och i glesbygd. ffa vad gäller det senare så även om hushållet inte skulle ha några skulder att tala om kan det visa sig att huset nästa tom kan vara i stort sett en värdelös tillgång när det endast och bara efter mycket stora svårighet kan säljas av i samband med att familjen inte klarar av att bo kvar. Samtidigt som egna intjäningsförmågan kanske tom upphör. När Huskvarna lägger ned i Östersund, när militären lämnat och sjukhuset flyttats till tätort då kan det bli vara tufft att klara sig. Kanske kan vara en av anledningarna till hur mycket man valt att belåna sitt hushåll?

Men det är en intressant iaktagelse att ex i områden som Saltjöbaden (etablerades av Wallenbergarna) och Djursholm (etablerades av ffa handelsbankssvären med familjen Palme i spetsen) var det bara för någon generation sedan så att det var representanter för gamla pengar", akademiker och läkare som bodde och verkade där. Idag är det nästan undantagsvis bonus stinna bank och finansfolk dvs de som idag utgör ett ränte frälse dessutom som flyttar in.

Säger med detta inte att det är fel eller att det var bättre förr. Bara att det är så det är. Fö är det bästa sättet att identifiera en verkligt välbeställd en person som bor i en av dessa områden men som kör omkring i en äldre bil. Med detta signaleras "jag har mitt på det torra och behöver inte er bekräftelse" och ju "finare" bil i ex ett hyreshus område större anledning kanske kan finnas att fundera på hur det eg står till med finansieringen.

Någonting åt det hållet tror jag det är Guillou försöker att säga här. Ny överklass skulle i alla fall jag definiera som ffa finansfolk.

Socialist i fransk lyxbil
traditionell överklass skryter inte med sina bilar. Då bor man på ett slott på landet och har en Volvo stationsvagn. Den nya överklassen skaffar sig Maserati eller Porsche
http://www.svd.se/naringsliv/motor/artikel_3760775.svd

Störst skulder i Sverige har man i Danderyd-09
http://cornubot.blogspot.com/2009/11/storst-skulder-i-sverige-har-man-i.html

sedan vem eg är det som är rik i Sverige?

Men myten vederläggs med besked, inte bara av forskning som författaren redovisar, utan genom de baroner han träffar. På fideikommisset Björnstorp och Svenstorp i Skåne breder släkten Gyllenkroks väldiga åkrar ut sig och varje år drar familjen in mångmiljonbidrag från EU. Baronen deklarerar för 60 miljoner i förmögenhet, sonen för 20 och de njuter varje dag av den borttagna förmögenhets- och arvsskatten.
http://www.gt.se/kultur/1.1770379/bjorn-af-kleen-jorden-de-arvde

Generellt visar af Kleen att den jordägande adeln i Sverige, och speciellt fideikommissets fortsatta existens, har gynnats av två ting: det socialdemokratiska arbetarpartiets jordbruks- och skattepolitik samt en ny retorik kring vikten av att bevara ”kulturarvet”.
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-bjorn-af-kleen-jorden-de-arvde-1.989120

Inga kommentarer: