söndag 22 november 2009

Den Svenska kärnkraften

Alla som är ens det minsta lilla insatta i sveriges energi situation vet att vi själva i sverige redan idag producerar ett elöverskott och att vi exporterar väsentligt mer el än vad vi importerar.

Här lite fakta om den svenska elmarknaden idag:

•2001 nådde vi toppen av konsumtion vad gäller el på motsvarande 150 terrawattimmar per år.
•Under senaste 7 årens högkonjungtur har el konsumtionen minskat med ca 1 terawattimme per år och nu är vi nere på 143 terrawattimme per år.
•I Sverige har vi idag i drift 10 st kärnkraftsreaktorer. Dessa producerar tillsammans 65 terrawattimmar, eller i snitt ca 6.5 terrawattimmar per reaktor.
•Produktions kostnaden för vår Svenska el säger teknologie Doktor Göran Bryntse idag ligger mellan ca 10-15 öre per kilowattimme.
•Redan under 2008 hade sverige ett elöverskott och Sverige har under 2008 exporterat el motsvarande ca 2.5 terrawattimmar eller motsvarande en halv kärnkraftsreaktor (hade inte tre reaktorer stängts av för underhåll under slutet av året hade överskottet varit närmare 5 terrawattimmar).

Sant är att vi i sverige behöver kapacitet att ersätta existerande äldre kärnkraftverk men det är även så att även givet att vi skulle konvertera i stort sett alla våra transporter från ett fossil baserat system till ett el system baserat på enbart vattenfall, kärnkraft och div mindre förnyelsebara källor så kommer vi inte behöva utöka antalet kärnkraftverk räknat i antal reaktorer. Dvs om vi bara talar om svenska behov. Lägg sedan till detta ett betydande framtida elproduktions överskott i både Norge och Filnland och vi kommer formligen att dränkas i el kommande år.

Fråga - varför vill då Björklund nu ut och prata kärnkraft och förespegla oss att vi behöver MER kärnkraft? Är han dum i huvudet?

Svar ja, det har han bevisat många gånger tidigare i sina idiotinlägg. Men än mer troligt att detta nu handlar om att positionera sig inom alliansen och skapa sig en plattform baserat på kärnkraften. Som bekant ligger nu både FP och C på gärsgården vad gäller antalet väljar procent man uppnår i senaste väljarundersökningarna. Ett sätt att öka sina changser att hålla sig kvar i riksdagen är att på bekostnad av C nu sätta igång den fråga som antagligen är den mest kritiska ur trovärdighets synpunkt för just C.

Inte särdeles snyggt att på detta sätt hugga kompisar i ryggen men jag tror det kallas realpolitik?

FP öppnar för mer kärnkraft
http://svt.se/2.22620/1.1780580/fp_oppnar_for_mer_karnkraft?lid=senasteNytt_675672&lpos=rubrik_1780580&lid=senasteNytt_675672&lpos=rubrik_1780580

Ang konverteringen från fosilbaserade till el baserade transporter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/angh-konverteringen-fran-el-istallet.html

Inga kommentarer: