torsdag 26 november 2009

STP - Canaccord Adams BUY recommendation

Canacord Adams has in intiated coverage of STP and a BUY recommendation.

Their target price of $1.50 is based on an 1.1 times estimate of net asset and contingent asset value only including Senlac and McKay.

For more info contact analyst Richard Wyman, MBA 1.403.508.3886 richard.wyman@canaccord.com


Det är en bra analys och man bör hålla i minnet, se inlägget innan om STPs nya företags presentation, att det finns betydligt mer än Senlac och Mckay för STPs framtida produktion. Man har utöver dessa nämligen redan idag identifierat två YTTERLIGARE 12.000 bpd möjliga projekt.

"In addition to this company is now planning for this winter core hole exploration at two new areas and where both of them each may represent an addition 12.000 bpd capacity opportunity. "

Så i den C$1.50 målkurs nu Canacord anger har inte dessa två extra projekt angivits.

Dessutom har de en synnerligen intressant känslighets analys som indikerar SP givet oljeprisets utveckling. Låt oss bara säga att det ser mycket intressant ut för framtiden.

Men som vi vet så finns det även ännu mer mark som STP kan komma att förädla längre fram utöver även detta.

Inga kommentarer: