söndag 15 november 2009

Data från USA visar att nästan hälften av de vuxna som dör i Svininfluensan är “morbidly obese”.

Nya data från USA visar att nästan hälften av de vuxna som dör i Svininfluensan är “morbidly obese”. Man kan vara obese (fet), clinically obese (jättefet) och sedan morbidly obese (dödsfet). Morbidly obese innebär ett BMI på över 40. Ännu ett skäl således att inte oroa sig för låg sannolikhets eventet svininfluensa.

Inga kommentarer: