måndag 30 november 2009

Experter samarbetar med industrin

Sedan kan man ju i tillägg till nedanstående även konstatera att ju mer kris och hysteri kring påstådda pandemier, svininfluensa osv WHO lyckas att skapa destop mer "etablerad" blir denna organisation och ju mer pengar får de och de eliminerar den risk som annars är så uppenbar, dvs att skattebetalarna skall börja ifrågasätta nyttan och kostnaderna för insitutioner som WHO.

Kan man tänka sig en mer tydlig symbios av särintressen som sammanfaller till ett än just WHOs intresse av att ständigt få mer resurser och läkemedels industrins intresse av att tjäna pengar? Att det handlar om enorma pengar visar inte minst JP Morgans analys av "svin influensa marknaden".

Givet detta är det oerhört att vi tillåter denna organisation hemlighålla namnen på de sk " experter" som med sina rekommendationer är de som denna institution baserar sina hysteriska policys på.

Och för att skapa lite extra maximal hysteri så sammankallar WHO till presskonferens sent på kvällar och tom nätter på helger där man kommer med utlåtanden som "att nu måste alla sluta kindpussas" osv. Löjligt.

"PANDEMI. Rader med experter hjälper WHO att hantera hotet från svininfluensan. Men flera av rådgivarna har kopplingar till läkemedels­industrin, visar SvD:s granskning. Kommittén som ger råd om själva pandemin är hemlig.
Vilka är medlemmarna i kommittén?

–Namnen på medlemmarna i kommittén är hemliga. Man vill inte att de ska kunna utsättas för påtryckningar utifrån. De är valda utifrån sina expertkunskaper om influensa, virusspridning och sjukdomskontroll, säger Hartl.

Varför är namnen hemliga? Vilka slags påtryckningar riskerar medlemmarna?

–Jag kan inte gå in på det. Men det viktiga är att medlemmarna i kommittén inte behöver ta hänsyn till någon eller någonting utanför kommittén i sin rådgivning till WHO:s generaldirektör, säger Gregory Hartl.

Har någon medlem i kommittén koppling till eller samarbete med läkemedelsindustrin?

–Jag vet inte vilka medlemmarna är. Jag tror att kontroller görs om de har kopplingar till läkemedelsindustrin.

Bör inte WHO vara transparent när det gäller hur beslut fattas om sjukdomar som berör miljontals människor?

–I kampen mot denna epidemi måste man samarbeta med många parter. Det inkluderar regeringar, frivilligorganisationer och läkemedelsindustrin. Vi måste hitta de bästa lösningarna för att skydda människors liv. Att rädda liv är allra viktigast för oss, säger Gregory Hartl.

Han tillägger att ”vi frågar om intressekonflikter och får uppgifter om detta”.

Han säger också att det finns flera kommittéer som ger råd om olika aspekter kring svininfluensan och hur man kan bekämpa den.

–Dessa kommittéer undviker intressekonflikter, säger han."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3866171.svd


JP Morgan värderar WHO:s lilla beslut till ca 55 miljarder danska kronor.
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/11/korruption-bakom-massvaccineringen.html