onsdag 13 maj 2009

Urlakningen av våra jordar

Ytterligare argument som man bör känna till för att argumentera varför det är viktigt att använda sig av ekologiskt odlade spannmål. Detta då urlakningen av våra jordar inom det icke ekologiska jordbruket nu gått så långt att det tom riskera vår hälsa. Kanske detta även det något att begrunda för Maurit Paulsen?

"Enligt en undersökning gjord av Medical Research Council, som lyder under Jordbruksdepartementet i England, har mineralutarmningen i grödor under perioden 1940-1991 varit negativ enligt följande:

Natrium minus 49 %, Kalium minus 16 %, Magnesium minus 24 %, Kalcium minus 46 %, Järn minus 27 %, Koppar minus 76 % och Zink minus 59 %.

Redan 1936 fanns det dokument från senaten i USA (Document 264) där man påtalar utarmning av mineraler i den odlade jorden. Mineralutarmingen på hundra år har varit i Nordamerika minus 85 %, Sydamerika minus 76 %, Asien minus 76 %, Afrika minus 74 % och Europa minus 76 %. Det är väl inte konstigt att vi alla går omkring med näringsbrister!

En amerikansk rapport vid namn ”Earth Summit Report” från 1992, konstaterar att vi för 100 år sedan hade ca åttiofem procent mer mineraler i våra jordar. Ett skrämmande konstaterande med tanke på att mineral är än viktigare för kroppen än till och med vitaminer.

Utan mineraler så stannar helt enkelt kroppen. Mineraler används som en slags katalysatorer i mängder av kemiska processer i kroppen, och måste således finnas där för att vi ska fungera. Kroppen klarar av att syntetisera många olika vitaminer, men mineraler klarar kroppen sig inte utan. Urlakningen av våra jordar från mineraler är helt klart en stor orsak till att så många människor drabbas av sjukdomar i dagens samhälle!"

http://www.manniskofoda.se/artikelvisning.php?artikelid=10

Inga kommentarer: