onsdag 4 februari 2009

Möjligt att köpa proffessorstitlar

Ett mycket bra reportage i dagens SvD om proffessors inflationen. Att det finns ett intimt samarbete mellan forskarvärlden och den akademiska och där mycket om vad som skall forskas om styrs av kommerciella krafter blir mer och mer uppenbart och tydligt för att fler.

Det går i vissa fall nu så långt att vanliga människor helt enkelt slutat att bry sig om vad forskarvärlden eller myndigheter försöker att påhyvla oss. Konkret på denna blogg så diskuteras Livsmedelsverkets vara eller inte vara och denna fråga är ju synnerligen befogat givet att idag nästan 81% idag säger sig inte lita på verkets kostråd.

Under finanskrisen har det komit fram de mest häpnadsveckande fakta rörande hur intimt ex Wall Street samarbetar med de finansiella myndigheterna och övervakningorganen. På Securites Echange Comission sitter mång fd Wall Street chefer och en karriärväg är att gå från lågavlönade SEC jobb till astronimiskt välbetalt på Wall Stree. Då gäller det naturligt vis att "ta hand om de sina" annars så spoileras denna möjlighet.

Food and Drug Association (FDA) godkänner under märkliga former Aspartam trots att alla instanser tidigare givit rött ljus.

Vi har nu mycket starka kommerciella krafter som driver frågan om GMO mat för att svänga ffa den Europiska opinionen till att acceptera denna styggelse.

Många, många klimatforskare är djupt kritiska till nuvarande klimatdebatt men dessa ges inga möjligheter att komma till tals i media och tilldelas inte heller några som helst forskaranslag. Seså så stryper man en debatt redan i sin linda.

Och nu i sverige har Jordbruksverket "delegerat" ansvaret ang de mindre, lokala, småskaliga slakterierna till LRF samtidigt som all anslag till de ekologiska intresse organisationerna stryps.


Möjligt att köpa professorstitlar
Omkring 650 av Sveriges nästan 4900 professorer är det som kallas adjungerade professorer. Deras löner betalas av företag eller av någon annan utomstående. Systemet gör det i praktiken möjligt att köpa professorstitlar, visar SvD:s granskning.
Professor är ingen rättsligt skyddad titel, som till exempel advokat.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2418639.svd

”Titeln är en dörröppnare”
Bo Niklasson kan kanske kallas en svensk variant av de tuffa virusjägarna som jagar livsfarliga smittämnen över hela jordklotet – ju mer svårtillgängligt desto mer spännande. Men han är också en av dem som har mest erfarenhet av att vara adjungerad professor, just nu med en professur vid Uppsala universitet som betalas av hans eget företag.
Han medger att det har sina fördelar att kunna kalla sig professor.

–Det är en dörröppnare, säger han. I den akademiska världen används titlar för att rangordna människor och det är viktigt, åtminstone i början av relationen. Professor är ju det som smäller högst. Det skapar respekt.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2418641.svd

GMO - genmodifierade organismer
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/gmo-genmodifierade-organismer.html

Svensken som utmanar den globala läkemedelsindustrin
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/svensken-som-utmanar-den-globala.html

Inga kommentarer: