lördag 7 februari 2009

Mer om Afghanistan

Mycket tyder nu på att Obama inom kort kommer att skriva på en order om att sända ytterligare 20 000-30 000 amerikanska soldater till Afghanistan. Idag har USA ca 23 000 soldater redan på plats så med detta mer än födubblar USA sin närvaro i landet.

Samtidigt tyder allt på att den i valrörelsen utlovade neddragningen av amerikans militär i Irak ser ut att försenas och inte initiallt i alla fall bli så stor som tidigare utlovats. Med detta ökar altså USAs militära engagemang i regionen.

Frågan är bara varför gör man det och vilket mål har Obama med detta eg, vad är det man hoppas kunna åstakomma?

Obama har dock tydligt avfärdat den idealistiska tanken om att USA skall kunna omvandla Afghanistan till en demokrati så detta är inte målet. USAs försvarsminister Robert Gates (ni vet han som Obama "ärvde" från Bush) uttrycker sig luddigt om att en "civil-militär strategi är att föredra och att USA måste upprätthålla "realistiska" mål. Så inte direkt klargörande om vad man har för mål eller när jobbet är klart och man kan åka hem.

Om man skulle vilja nå verkliga militära mål i enlighet med det som uttryckts av Obama dvs att "hitta, störa och förstöra Al-Quaida och rikta fokus mot det riktiga slagfältet i Afganistan" så måste betydligt mer militär till dock. Närmare 600 000 man totalt sett måste i så fall på plats totalt sett enligt experter för att man skall klara av att nå en definitiv framgång.

I senaste numret av Newsweek benämns redan Afghanistan som Obamas Vietnam.

75% av all materiel som behövs för att stötta den militära insatsen i Afghanistan går landvägen genom Pakistan. De lager i USA har byggt upp i Afghanistan räcker mellan ca 2-3 månader enligt deras egna uppgifter. Men nu har Ryssland skruvat åt genom att se till att Kirgiztans amerikanska militärbas stängs och uppenbart är att inga beslut om att upplåta mark eller luftkorridorer i regionen nu kommer att ske utan tillåtelse från Ryssarna. Visserligen ett problem men givet att USA är beroende av de billiga landtransporterna genom norra Pakistan kommer inte fokus antagligen att ligga här.

Istället måste man anta att ett ökat amerikansk engagemang i Afghanistan inkluderar ett Amerikanskt fokus även på Pakistan. Då blir tom 600 000 man en droppe i havet om även hänsyn tas till detta.

Så USA, och beroende som man är, av de billiga landtransporterna blev dock samma vecka som detta "Ryska" beslut togs mer drabbat när Islamistrebeller sprängde en bro i Khybergpasset mellan Pakistan och Afghanistan och alla Nato transporter genom passet pga detta stoppades. I fredags dödades över 50 rebeller just i detta pass som forsätter att vara oroligt och även tidigare på dagen utlöste en självmordbombare en sprängladdning på en mindre bro i just detta pass.

Hitintills har all militär trupp utposterats runt relativt säkra Kabul och i de norra delen av landet. Menar man allvar måste nu trupp placeras ut i landets oroliga södra delar. Dvs där den lukerativa opium handeln har sitt fäste (inklusive norra Pakistan) dvs där Talibanerna är som starkast samtidigt som man i alla fall måste kunna säkerställa ett minimum av tillförlitlighet för transporterna genom norra Pakistan.

Man ställer sig frågan om "civil- militär strategi" innefattar att spela Indien och Pakistan mot varandra? Det är nog naivt att tro att USA kommer att kunna ha råd eller politiskt kunna genomföra Obamas mål i Afghanistan på egen hand med konventionella militära metoder.

En del av problemet finns dessutom i Iran som aktivt och opportunistiskt agerar i både Irak såväl som i Afghanistan. Hillary Clinton gör nu lite förhandlingstrevare men frågan är om inte strategin här är att svälta ut nuvarande regim medelst ett lågt oljepris, förödande för den Iranska staten.

Att säga att det mer och mer hettar up nu i denna del av världen på alla fronter är nog inte att ta i.

Obama’s Vietnam
http://www.newsweek.com/id/182650

Lyssna även på intervjun (till höger på första sidan i ovanstående artickel) med John Barry och Larry Diamond.

Inga kommentarer: