fredag 20 februari 2009

The G-20’s Secret Debt Solution

Här har vi då Larry Edelson vision av vad som världen nu i rask fart går emot. En världsvaluta och en världsbank.

"It would be a strategy designed to ease the burden of ALL debts — by simultaneously devaluing ALL currencies … and re-inflating ALL asset prices."

"The International Monetary Fund (IMF) would implement the new financial system in conjunction with central banks and governments around the world.
Keep in mind that the IMF is already set up to handle the transition, and has had contingency plans allowing for it since the institution was formed in 1944
."

Sedan ang Edelsons antaganden om att man inte kommer att konfiskera Guld så som FDR gjorde i USA 1933 kanske är rätt kanske inte. Frågan är varför USA inte drabbades av kravaller som omöjliggjorde effektruerande av detta besluit i USA 33 och varför Edelson antar det skulle bli oroligheter denna gång? Personligen antar jag att läget kommer att vara så illa när väl ett ev beslut tas om ev konfiskering att alla mer eller mindre kommer att be om att sådana beslut tas allt för tron att man då skulle kunna få igång ekonomin. Klart är att det inte finns något större "hot" mot fiatbaserade valuta system än guld och om man önskar behålla fiat systemets "felxibilitet" att kunna trycka så mycket pengar man vill så skall man inte ha en guld standard. Med en eller till en början tre fiat baserad värdsvalutor så elemineras succesivt istället behovet av guld när mer och mer av handels endast behöver regleras mot valutan per se och inte dess utneliggande ev värde då det eg inte i ett sådant läge finns något alternativ till pappersvalutan.

De sk Hunt brothers utmanövrerades då man helt solika införde nya handelsregler som i kotrthet innebar att bröderna var tvugna att gå in och täcka sin positioner. Regleringen av handeln av guld ar tror jag högst troligt det man kommer att sikta in sig på som prio ett och därmed reglera guldets värde gentemot papperspengar.

Med en världsekonomi på randen till katastrof så är dessutom krisen betydligt allvarligare nu än då. och som vi alla vet - en kris är föregångaren till förändring, verklig kris krävs för verklig förändring. Vill man stöpa om hela världens valuta system så behövs nog en kris av ohyggliga mått.

Soros lyckades som bekant ändra hela Europa politiken vad gäller Euron på egen hand. Nu kommer näsa lite större insatts. Undrar vem som först aktivt kommer att gå ut och förespråka denna typ av lösningar? Soros, Rockefeller, Drottningen, Kissinger - eller, antagligen inte det blir not istället någon "folkets" representant som utifrån gräsrotsnivå perspektiv talar om att vi behöver en värdsvaluta för rättvisans skull.

The G-20’s Secret Debt Solution
http://www.moneyandmarkets.com/the-g-20s-secret-debt-solution-27996

Finans eller statsman?
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/finans-eller-stats-man.html

Inga kommentarer: