torsdag 12 februari 2009

Kärnkraft är dyrt och farligt

"Kärnkraft är det dyraste av alla alternativ för elproduktion i Sverige. Ändå satsar regeringen på kärnkraften, skriver tekn dr Göran Bryntse i ett debattinlägg på Nyteknik.se.

Sveriges elförbrukning har sjunkit under 2000-talet och är nu tillbaks till nivån i början av 1990-talet.

Inte ens Vattenfalls chef Josefsson anser att det behövs nya reaktorer före 2022 på grund av elöverskottet.

Om tio år är solel sannolikt betydligt billigare än idag och helt överlägset kärnkraft.
En fabrik för tillverkning av solceller kan byggas på ett år. Solenergin räcker för evigt medan det brytvärda uranet tar slut detta århundrade.

Även på längre sikt är kärnkraften ett dåligt alternativ. Det framgår av en aktuell studie vid det välrenommerade Stanford-Universitetet i USA, publicerad nyligen i Energy & Environmental Science, 40 sidor, 117 vetenskapliga referenser, ” Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security”.

Där jämförs bland annat 9 olika sätt att producera el. Slutsatsen är att kolkraft och kärnkraft är de sämsta alternativen om man vill rädda klimatet.

Det är en också en myt att kärnkraft är klimatneutral. I Stanfordstudien räknar man med ett medelvärde av 103 granskade livscykelanalyser och kommer då fram till 66 g CO2/kWh, dvs. 20 ggr mer än vad Vattenfall påstår och 5 ggr mer än vindkraft. "

Göran Bryntse: Kärnkraft är dyrt och farligt
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article507015.ece

Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/EE/article.asp?doi=b809990c

Wind, water and sun beat other energy alternatives, study finds
http://news-service.stanford.edu/news/2009/january7/power-010709.html

Mind Over Matters Sustainability Segment
http://www.kexp.org/podcasting/podcasting.asp#mom

Professor Mark Jacobson discusses alternative energy sources
http://news-service.stanford.edu/news/2009/january7/videos/407_flash.html

Evaluation of Proposed Energy Solutions to Global Warming, Air Pollution, and Energy Security
http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/0902UIllinois.pdf

Svar från konkurrensverket
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/svar-fran-konkurrensverket.html

2 kommentarer:

flute sa...

Problemet med solenergi är att flera av råmaterialen till solceller är på väg att ta slut i brytvärda fyndigheter, pga att de är så sällsynta.

Michael Karnerfors sa...

Tja, nu är det ju bara så att Bryntse är en tomte som inte bryr sig om vad hans källor säger så länge som det är kärnkraftsfientligt.

Klipper och klistrar ett tidigare svar vi skrivit:

Göran Bryntse har i sin debattartikel valt tre märkliga studier som grund för att kritisera kärnkraften. Det verkar som att Bryntse inte har läst studierna i fråga eftersom de alla har uppenbara brister och blivit starkt ifrågasatta. I vissa fall säger artiklarna till och med emot Bryntses egna argument.

Den första studien av Mark Jacobsson anger kärnkraftens reella utsläpp som 9-70 gram koldioxid per producerad kWh. Utöver det så "bestraffar" Jacobsson kärnkraft genom att lägga på ytterligare 59-106 gram per kWh baserat på ett antal antaganden. Men granskar man dessa antaganden syns det att de är specifikt utformade för att framställa kärnkraften i dålig dager utan att ha något med verkligheten att göra. Flertalet andra studier har visat att kärnkraften och vindkraftens utsläpp ligger enbart inom tiotalet gram från varandra, vilket gör det till meningslöst hårklyveri när kolkraften spyr närmare hundra gånger så mycket. Se exempelvis Daniel Weissers artikel från 2007 publicerat i journalen Energy.

Den andra studien Bryntse refererar till, av van Leeuwen, har aldrig blivit publicerad i någon forskningsjournal. Den har dessutom blivit grundligt sågad av Dr Martin Sevior vid Melbourne University. van Leeuwen överskattar uranbrytningens energiförbrukning hela åttio gånger vilket givetvis innebär att alla slutsatser dragna i studien är totalt meningslösa. I tidigare debatter har detta påpekats för Bryntse, något han uppenbarligen valt att ignorera.

Den sista artikeln av Bo Nordell är en minst sagt udda historia. Hans studie hävdar att växthusgaser inte står för någon temperaturökning utan att eventuell uppvärmning av atmosfären kommer från spillvärme vid energiproduktion. Sådana påståenden står i direkt motsats till fysikens lagar eftersom alla mänskliga utsläpp av värme drunknar helt bland de jämförelsevis enorma variationer som väder, vind och solen utsätter planeten för. Följdaktligen har Nordells artikel blivit kritiserad för grova misstag med enkel fysik. Att Bryntse då refererar till Nordell i samma andetag som han säger sig vara orolig för utsläpp av koldioxid framstår som minst sagt besynnerligt eftersom Nordells huvudargment som sagt var att koldioxid inte har något med uppvärmning att göra.

Tyvärr verkar alltså Göran Bryntse välja ut artiklar enbart utifrån kriteriet att de ska vara negativt inställda mot kärnkraft. Detta medan han bortser från vetenskapliga brister i artiklarna så till den milda grad att han till och med hänvisar till sådant som säger mot hans egna argument . Sådan "kritik" måste ifrågasättas.