onsdag 11 februari 2009

Zeitgeistmovie

Zeitgeist filmen här nedan i sin sin helhet. En del av detta som någon kanske redan noterat innehåller kritik mot "religion". Hoppas att dock att ni inte tar allt för illa upp och att trots detta ni orkar lyssna igenom hela filmen som jag tycker är mycket viktigt att försöka ta del av.

Mycket av det som nu händer i världen är jag övertygad om nu kan relateras till krafter som eg verkar mot vår mänskliga frihet, själsliga potential och utveckling.

Tiden börjar kännas knapp och luften tunnare ju längre tiden går. Så mycket nu av olika händelser och events tycker jag är alarmerade och mycket oroande. Mycket av det som tas upp och diskuteras på denna blogg handlar om just detta.

Hoppas ni istället noterar, så tolkar jag det i alla fall, filmens budskap om människans verkliga andlighet och att allt verkligt sökande, min tolkning, är grunden för vad vi har som livsuppgift.

I en "sann" och "verklig" religion finns utrymme för detta och även sökandet av "gudomlighet" som jag är övertygad om finns men som jag då tror inte alls kan sättas i samband med en mänsklig begreppsaparat annat än kanske intuition, själslighet eller på engelska endless consiousness.

http://www.zeitgeistmovie.com/

Inga kommentarer: