onsdag 18 februari 2009

Varför så tyst?

Lysande inlägg signerat Birger Schlaug.

"Det är med sina fiender man skall tala mest. Det är så man kan lära sig förstå världen lite bättre. Sina vänner, och sina meningsfränder, kan man ta i andra hand."

Allt annat är facism oavsett om man "kallar" sig antifacist eller inte, ingenting annat.

Varför så tyst?
http://schlaug.blogspot.com/2009/02/varfor-sa-tyst.html

Inga kommentarer: