tisdag 3 februari 2009

Svar från utbildningsministern

Hej,

Utbildningsminister Jan Björklund vill tacka för ditt brev och dina intressanta synpunkter. Han har bett mig,en av hans medarbetare i den politiska staben, att besvara det.

En skolmat av god kvalité är viktigt.Utbildningsdepartementet ser därför över möjligheten att i den nya skollagenförtydliga skrivelserna om skolmaten. En möjlig väg är att inkludera ettkrav på att skolmaten ska vara näringsriktig i en generell mening.

Jag är övertygad om att du skulle dela en sådan ambitionshöjning. Jag vill dock vara mycket tydlig medatt regeringen inte i detalj kommer styra skolmaten mot produkter med konstlatlågt fettinnehåll.

Jag tar därför kraftfullt avstånd från det rykte somnu florerar. När den nya skollagen presenterats förväntar jag mig att olika aktörer och ledande kostvetare tar ansvar för en fördjupad diskussion omskolmatens näringsinnehåll.

Det bör finnas tillräckligt med tid för atten sådan systematisk dialog kan bli bred, öppen och kritisk till sin natur.Vad som är en näringsriktig mat är till slut en strikt vetenskaplig frågaoch inget som politiker kan eller bör fastslå.

Med vänliga hälsningar
Erik Scheller
Departementsledningen
Utbildningsdepartementet

Inga kommentarer: