torsdag 19 februari 2009

Frankrike - Europas centralistiska Sovjetstat

Cornucopia skriver insatt om EUs jordbruksstöd. Man vet inte om man skall skratta eller gråta.

I övrigt kan man notera att Frankrike har ett av världens mest oavreglerade och skyddade jordbruk. Detta är ett projekt som EU måste ta i med hårdhanskarna men så ofantligt ineffektivt man hitintills hanskats med frågan så kvarstår bara ett alternativ snart. Lägg ner centralbyrå kolossen EU med omedelbar verkan. Med ett huvudkontor i Bryssel för EU byråkraterna som sedan så att även Frankrike skall kunna ståta sig i glansen och säga att man har ett huvudsäte för EU flyttas hela rasket varje år under några sommarveckor till Strasbourg.

Här finns pengar att spara som oavkortat istället nu skulle kunna användas för något mer konstruktivt som ex att betala av bad debt.

EU för Dummies
http://cornubot.blogspot.com/2009/02/eu-stod-for-dummies.html

Bryssel-Strasbourg-Bryssel
http://eutext.blogspot.com/2008/11/bryssel-strasbourg-bryssel.html

Flytta EU-parlamentet till Bryssel
Förra veckan samlades Europaparlamentet återigen i Strasbourg. Taket i byggnaden rasade ju som bekant i somras och på grund av reparationsarbeten fick ledamöterna samlas i Bryssel i stället.
Det har medfört stora besparingar i pengar (cirka 30 miljoner kronor), men framför allt lett till viktiga effektivitetsvinster. Med ministerrådet bara några kvarter bort har parlamentets ledamöter kunnat få rapporter från EU:s ordförandeland direkt efter att beslut har fattats, vilket annars är en omöjlighet.

http://www.regeringen.se/sb/d/7662/a/114876

Inga kommentarer: