torsdag 5 februari 2009

Tröttsamt skjutande mot pianisten när budskapet inte passar

Om Socialstyrelsen och dess nye chef Lars-Erik Holm på ett förtjänstfullt sätt nu öppnat upp för en konstruktiv diskussion rörande våra kostråd och verkets tidigare allt för intima relation till livsmedels- och läkemedels industrin så kan vi nu se hur aggresiva och oförsonliga både Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinsitut nu agerar i sina utspel.

Dietisternas Riksförbund däremot försöker nu vingklippta och tilltufsade så sakteliga backa från sin tidigare mycket aggresiva position där ex nuvarande DRF ordföranden Elisabet Rothenberg anmälde allmänläkaren Annika Dalquist till Socialstyrelsen då de ansåg att hennes LCHF kostråd var hälsovidriga. En anmälan som innebar att Annika fick sluta sin tjänst på Njurunda vårdcentral för att istället arbeta som staffettläkare.

I takt med att verkligheten kommit ikapp Socialstyrelsen att anmälan avslogs och då fler och fler undersökningar visat på LCHF metodens fördelar så har nu DRF tvingats att tänka helt om. Ordföranden sitter dock kvar men så här sade man i Juli i ett pressmeddelande:

"Pressmeddelande 2008-07-17
Länk till artikel i The New England Journal of Medicine - pdf-fil

Ny koststudie:Fler dietister behövs för att möta överviktigas individuella behovNyligen publicerades en stor och välgjord studie i New England Journal of Medicin* som pekar mot att mer individuellt utformade kostråd är nödvändigt för att nå effekt i behandling av övervikt och fetma.”Jag är inte förvånad över författarnas slutsats” säger Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund.”För långsiktig framgång när det gäller att gå ner och bibehålla en lägre vikt är det viktigt att matvanorna fungerar socialt och att man inte tröttnar, man måste också ha mycket stöd av någon som kan nutrition”. I studien jämförs tre olika koster med något olika fördelning av fett, protein och kolhydrat.

De koster som visade bäst resultat på viktnedgång, blodfetter och fastenivåer av insulin var Medelhavskosten och en kost med relativt sett mer fett och mindre kolhydrat. Alla tre grupperna fick träffa dietist regelbundet under studien.Dietisternas Riksförbund (DRF) välkomnar studiens resultat och konstaterar att för att erbjuda feta personer professionell nutritionsbehandling som utgår från individuella behov behövs mer nutritionskompetens inom hälso- och sjukvården.

* Referens: N Engl J Med 2008;359:229-41
För ytterligare upplysningar, kontakta Elisabet Rothenberg, ordförande i DRF, tfn 0706-41 45 81, E-post:elisabet.rothenberg@vgregion.se"

I stället utgörs en av de mer aktiva motståndarna av intressen som önskar se Socialstyrelsens friande dom mot Annika Dahquist ogiltigförklarad. Folkhälsoinsitutets chef Gunnar Johansson proffessor i kostvetenskap och folkhälsovetenskap och själv vagan utsätter nu ex Socialstyrelsens nye generaldirektör Holm för en veritabel mailatack.

Se här en kommentar publiserad i läkartidningen ang detta förfaringssätt:

Tröttsamt skjutande mot pianisten när budskapet inte passar
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10365

Vad är eg Folkhälsoinsitutet för en organistion? Så här står det på deras hemsida:

"Om Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under Socialdepartementet, där äldre- och folkhälsominister Maria Larsson är ansvarigt statsråd för folkhälsofrågorna.
Statens folkhälsoinstitut ansvarar för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom området samt utövar tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. Institutet är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet.

Verksamheten har vetenskaplig förankring och bedrivs i nära samarbete med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer.

Verksamheten leds av generaldirektör Sarah Wamala. För närvarande har institutet cirka 160 medarbetare.

Statens folkhälsoinstitut sprider kunskaper och erfarenheter bland annat genom webbplatsen, rapporter och tidskrifter. Dessutom anordnar och medverkar institutet i konferenser, seminarier och utbildningar. "
http://www.fhi.se/templates/Page____108.aspx

Två saker man kan fråga sig: hur vetenskapligt förankrad är en verksamhet som så flagrant motsätter sig att ta till sig ens ett uns från de rapporter som så tydligt pekar på fördelarna ur ett hälsoperspektiv för en LCHF kost?

Hur framgångsrikt har detta verk varit de senaste decenierna med sitt mål om att förbättra folkhälsan?

Här finns det pengar att spara när 160 totalt onyttiga personer idag verksamma i denna myndighet med omedelbar verkan skulle kunna entledigas och där pengarna istället kan användas till något betydligt bättre och mer konstruktivt än att avlönade med våra skattepengar sitta och bara göra motstånd och kampanja medelst mail mot "meningsmotståndare" som haft fräckheten att ta till sig de entydiga resultaten från vetenskapliga studier och undersökningar. Detta samtidigt som fettman, Diabetes II och tom undernärings tendenserna breder ut sig allt mer och allt längre ned i åldrarna.

Inga kommentarer: