måndag 16 februari 2009

Global mind shift

Man hör från många källor, litteratur osv att tiden inte skulle vara en en begränsning i den icke fysiska, andliga världen.

Detta borde alltså betyda att endast vår fysiska värld är relevant för rumtiden och dess krökningar.

Vad skulle det innebära att lämna rumtiden? Det skulle medföra att man inte längre är en del av vår tideräkning, att man inte längre är en del av vårt kända universum. Man står utanför, och kan hoppa in vart som helst i princip.

Om rumtiden nu existerar i den fjärde dimentionen så bör i så fall dimensionen "ovanför" denna vara femdimensionell.

En del teorier man hör nu för tiden går ut på att vi just nu är inne en period av "frekvenshöjning" där den fjärde dimentionen "tiden" passeras lite snabbt, obemärkligt och att vi är på väg att kliva in i den femte dimentionen. Ett sätt att se detta skulle vara att människans generella medvetande nu kollektivt är på väg att höjas så att vi kommer uppleva universum i fem dimentioner utan tid och rum.

Vi skulle då i så fall aldrig att lämna vårt tredimensionella universum, det är inte möjligt, men vi kan erfara dimensioner som är högre än vi tidigare erfarit, och i och med det kanske vi kan röra oss i den fjärde eller femte riktningen.

Vissa talar om den fjärde dimensionen är som ett skydd, ett lager, som hindrar oss från att komma från den tredje dimentionen. Rumtiden i så fallverkar vara just det - ett hunder, en slöja, en hinna som vi är klistrade vid som orsakar vår illution om tid, rum och gravitation?

Spännande tider?

Ett utsökt universum
Den moderna fysiken vilar på två grundpelare: Einsteins relativitetsteori, som förklarar hur stjärnor, galaxer eller tiden fungerar i universell skala, och kvantfysiken, läran om hur atomer och elektroner beter sig. Problemet är bara att de två teorierna sinsemellan är oförenliga. Om den ena är rätt kan inte den andra också vara det. Men nu finns en teori som förklarar allt som sker i universum och som förenar kvantfysik med relativitetsteori. Denna Teori för Allting (TfA) kallas supersträngteorin.

Brian Greene, matematiker och fysiker vid Columbia University i New York,är en av världens ledande strängteoretiker. Med stor lekfullhet och pedagogisk förmåga förklarar Greene supersträngteorin, kanske det svåraste ämnet i världen, med hjälp av racingbanor och myror på en vattenslang, så att även en läsare utan kunskaper i fysik kan förstå.
http://www.bokrecension.se/9176438961

Global Mind Shift
http://www.global-mindshift.org/index2.asp

We are creators
http://www.youtube.com/watch?v=O8DDvjjraTQ&feature=related

Äntligen ett problem jag kan sluta tänka på
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/antligen-ett-problem-jag-kan-sluta.html

Inga kommentarer: