tisdag 3 februari 2009

Energy Return on Energy Invested (ERoEI)

ERoEI (Energy Return on Energy Invested) =Producerad energi / Använd energi för att producera energin.

ERoEI = 1 - innebär alltså att man får tillbaka insatsen, dvs 0% av den energi som erhålls är "vinst".

ERoEI = 10 - ger tillbaka 10 x insatsen, dvs 90% av energin som produceras är "vinst".

Här är en graf över ERoEI för olika energislag:
The Net Energy Cliff

Då olja från stora landbaserade fält "old oil" nu ersätts med "new oil" (djuphavsfält, små fält, etc), tjärsand, biodrivmedel, mm så räcker det således inte med bibehållen produktionsmängd för att bibehålla nettomängden (den energi som används i samhället).

Notera alltså att vi riskerar att falla brant ner för både oljeproduktionskurvan och nettoenergikurvan.Grafen ovan är hämtat från följande artikel på TOD:
The energy efficiency of energy procurement systems

"With an ERoEI below 10 there is an exponential increase in the amount of energy required to procure energy with a corresponding decline in net energy available for society. As society uses more energy to procure energy, an inevitable consequence is that less energy is available for everything else, in a stable energy production environment. "

"Cirka 45 % av Sveriges elkonsumtion kommer idag från kärnkraft, medan bara 1 % kommer från vindkraft. Om drygt 15 år kommer det vara aktuellt att börja ta de svenska reaktorerna ur drift. Därmed inleds en process då nära hälften av Sveriges elproduktion kan komma att försvinna i snabb takt. Det är orealistiskt att tro att inhemsk vindkraft och satsningar på andra alternativa energikällor kommer att kunna ersätta den svenska kärnkraften under de närmaste decennierna."

http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/01/darfor-behover-sverige-mer-karnkraft

Jag har som sagt en lite annan syn vad gäller sveriges framtida energival. Givet de utmaningar vi står inför vad gäller framtida tillgång på energi där dels utmaningen kommer att ligga i att det kommer att kosta mer och mer energi att utvinna energin så att det till sist inte längre blir lönt att producera energin i kombination och den energi som produceras med detta blir allt dyrare, att allt mindre olje produktion i de oljeproducerande länderna kommer att givet deras egna ständigt ökande olje konsumtion innebära att olje exporten kommer att falla betydligt mer aggresivt och snabbare än produktionen.

Den absolut viktigaste åtgärden nu för Svenskt vidkommande och givet den unikt fördelaktiga situation vi har att producera billig, miljövänlig och förnyelsebar energi blir att se till att vi avskaffar nuvarande produktions monopol på el och att vi tillåter lokal och distribuerad el produktion.

Detta kommer i så fall att gynna den tekniska utvecklingen av ffa solcell och lagrings teknologi där Sverige med dessa politiska beslut i ryggen skulle kunna ges möjlighet att utveckla en ny framtida export teknologi.

Avskaffa elproduktionsmålet
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/avskaffa-el-produktions-monopolet.html

Inga kommentarer: