torsdag 5 februari 2009

Mer om handeln kring proffessors titeln

Gårdagens mycket lovvärda initiativ av SvDs journalister Inger Atterstam och Dan Nilsson att granska handeln med proffessurer och den akademiska världens gråzon till industrin fortsätter med följande artikel i dagens tidning.

"Adjungerade professorer ska bara vara anställda vid universitet och högskolor i sex år. Men den bestämmelsen respekteras dåligt i den akademiska världen. SvD:s granskning visar att adjungerade professorer har fått behålla sina jobb betydligt längre vilket är ett uppenbart regelbrott. "
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2424189.svd

Gårdagens artiklar:

Möjligt att köpa proffessorstitlar
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/mojligt-att-kopa-proffessorstitlar.html

”Titeln är en dörröppnare”
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2418641.svd

4 kommentarer:

Fanders Satansson sa...

Ni verkar ha total begreppssförvirring. Ni tror att någon kan bli adjungerad professor utan vidare. Fusk kan förekomma i vad som helst, men inte i normal situation. Det finns tre kompetensnivåer: doktor, docent och professor. Några blir prodfessorer på fast basis och andra blir bara professorer genom att adjungeras. Men detta har inte ett dugg att göra med deras professorskompetens. Är dem av sakkunniga och fakultet förkararde som kompetenta så är dem det. Liksom det finns s k oavlänade docenter, som kallas "docnmeter". En kompetentförklarad person kan kallas inför vissa uppdrag. En adjungerad professor burkar vara t o m mer värdeful än en normal anställd professor, Han adjungeras just för att han kan tillföra speciell kunskap som bara han besitter och inte finns i det officiella systemet.

Fanders Satansson sa...

NY FELFRI VERSION:
Ni verkar ha total begreppssförvirring. Ni tror att någon kan bli adjungerad professor utan vidare. Fusk kan förekomma i vad som helst, men inte i normal situation. Det finns tre kompetensnivåer: doktor, docent och professor. Några blir prodfessorer på fast basis och andra blir bara professorer genom att adjungeras. Men detta har inte ett dugg att göra med deras professorskompetens. Är dem av sakkunniga och fakultet förkararde som kompetenta så är dem det. Liksom det finns s k oavlånade docenter, som kallas "docenter". En kompetentförklarad person kan kallas inför vissa uppdrag. En adjungerad professor brukar vara t o m mer värdefull än en normal anställd professor, Han adjungeras just för att han kan tillföra speciell kunskap som bara han besitter och inte finns i det officiella systemet.

In the end we're all debt sa...

I en artikel uttalar sig adjungerad professor Vessby om val av matfett. Där rekommenderar
han margarin och fleromättade fetter. En adjungerad professur är i regel finansierad av näringslivet. Tyvärr har inte denna finansiering redovisats i artikeln, vilket i detta fall varit värdefullt och i enlighet med den redlighetstanke som annars präglar verkets arbete. Vessbys professur är till stor del betald av de stora margarinintressenterna Van den Bergh Foods AB, Carlshamns Mejeri AB samt Karlshamn Sweden AB. Varför detta ständigt smygande med fakta?

Fanders Satansson sa...

Om det finns adjungerade professurer som uppstår genom mygel med näringslivet, då får man sättta stopp för det och inte blanda in det i diskussionen om vad adjungeradprofessur betyder.
Mitt eget fall: jag var doktor och docent och blev inbjuden att hålla några seminarier i en viss institution. Studenterna och prefekten blev så imponerade av det jag tog fram, som passade deras förväntan perfekt, att de föreslog att jag skulle ta en deltidstjänst hos dem. De sökte en adjungerad professur och några sakkunniga fick uppdraget att granska mitt curricukum. Fakultetet förklarade mig professorskompetent och då fick jag min professur som adjungerad till institutionen. Lönen betalades av Byggforskningsrådet, en offentlig forskningsinstitution. Det ledde till att jag fick skapa en miljö kring ett särskilt ämne (ett visst synsätt på samhöllsplanering) och det har resulterat i flera avhandlingar och uppsatser. Jag slutade där för 7 år sedan och är pensionerad (73 år). Ändå fortsätter frukten av mitt arbete att synas. I mars har vi ytterligare en doktorsavhandling. Tycker någon att jag inte har rätt att kalla mig professor?