torsdag 4 juni 2009

Centralbanker: Merkel mycket skeptisk mot stimulansåtgärder

Se där en av värdens topppolitiker går nu ut och talar klartext och vågar att kritisera själva pudels kärna. Det var både mycket intressant som välbehövligt.

"Vi måste återgå till en oberoende centralbankspolitik", sade Merkel och tillade att "annars kommer vi att vara i exakt samma position om tio år".
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article588780.ece

Hos Svenska Riksbanken, en av de verkliga skaparna av finanskrisen genom sitt premierande av verklighetsfrämmande risk nivåer genom det Nobel pris de delade ut i Ekonomi och som sedan lade grunden för nya riskvärderings modeller vid kreditgivning, lyser dock självkritiken med sin frånvaro. Min fråga till Ingves är - varifrån fick bankerna alla billiga pengar ifrån?

Han konstaterade att med facit i hand så har det varit överutlåning i Baltikum att "alla som varit med får ta sin del av ansvaret".
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article589715.ece

Klart är att Merkels uttalande går stick i stäv mot finans elitens vilja ex BIS:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/05/central-banks-may-need-more-power-for.html

1 kommentar:

red sa...

Det är alldeles självklart att Centralbankerna i allmänhet och Riksbanken i synnerhet har varit en klart bidragande orsak till den finansiella oron. Om Ingves inte ser några tecken på inflation så är han inkompetent eftersom det är han själv som skapar inflationen genom sedelpressen. Nej, avskaffa Riksbanken, gå tillbaka till en guldstandard och låt marknaden sätta styrräntan!