måndag 1 juni 2009

Gerald Celente The bailout bubble 27 May on Howestreet.com

Eg inget nytt i sak men tycker ändå att Celentes genomgång av vilka personer som nu är involverade i att försöka lösa problemen i Obamas administration ex Rubin, Paulson, Lloyd C. Blankfein, Edward M. Liddy alla med på Goldman Sachs intressesvär och lönelista är värd att lyssna på. Wall Street har i sanning high jacked Washington. Detta är ingenting annat än en statskupp.

Sedan precis som Celente säger detta är inte socialism utan Fascism. Nu Faschism light men som Celente säger det kommer bli värre.

Definition av faschism är när statens och big corporates intressen är så tätt sammanlänkade att ingen ser någon skillnad mellan desse bägge.

Gerald Celente The bailout bubble 27 May on Howestreet.com
http://www.youtube.com/watch?v=VVwVjfC2KAQ&eurl=http%3A%2F%2Fgeraldcelentechannel%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded

Inga kommentarer: