torsdag 4 juni 2009

Vi klarar en baltisk bankkris

Här krattar nu vår Finansminister i managen för minst ett övertagande av en svensk storbank. Just nu pågår antagligen ett febrilt politiskt spel mellan Svenska intressen och EU företrätt av IMF om hur man skall lösa den Baltiska härdsmältan. Att den ekonomiska krisen i dessa länder riskerar att få genomgripande politiska effekter är klart. Frågan är bara hur stora och vilka spridningseffekterna kommer att bli.

Uppenbart är att välfärden i de baltiska länderna knäcks rejält och i fallet riskeras nu även de facto stora delar av även den svenska väldfärden. I takt med att svenska staten måste in och gödsla pengar för att ta över insolventa banker minskas utrymmet till svensk vård, skola och omsorg. Svenska skattebatalare betalar därmed dubbelt och flera gånger om för storbankernas febrila bonus drivna och fullständigt omdömeslösa lånekarusell.

Att Borg nu i lugnande ordalag går ut och säger att sveriges statsfinanser är goda och att man klarar situationen inebär inte att allt detta har ett pris som måste betalas. Istället är detta pengar som borde användas till gagn av vår egen reala ekonomi, service och infrastruktur uppbyggnad.

Så frågan är nu hur mycket kosing Sverige skall betala och hur mycket EU? Frågan är om inte EU projektet riskerar att haverera i alla fall i baltikum och i så fall även i fallet riskerar att ta sverige med sig? Är detta i så fall ett politiskt pris EU är berett att betala? Det är högst rimligt att anta att balter nu kan känna sig färdiga med kapitalismen givet den högst oansvariga skämt version av detta system de utsatts för under senare år och givet det pris de nu tvingas att betala. Kanske ett politiskt närmande till gamla Ryssland då kan verka mer lockande? Detta är en möjlig utveckling vars sannolikhet står i paritet till EUs vilja att nu stötta dessa ekonomier.

De som spekulerar i att det inte kommer en develvering i någon form räknar med att lettländare kan klara det ekonomiska stålbad inklusive de politiska konsekvenserna detta skulle innebära. Personligen tror jag inte det är realistiskt. Lettlands årliga BNP beräkas att minska med 18% samtidigt som senaste arbetslöshets siffrorna ligger på 17.4% och närmar sig 20%.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3002925.svd

Inga kommentarer: