onsdag 17 juni 2009

Bertil Pettersson Plus & Minus

I April 2006 hölls på KTH i Stockholm ett seminarium i kvantfysik: "Människan som energivarelse". Tankegångarna i Bertil Petterssons, på verkligheten grundade filosofi, stämmer förbluffande väl med det som redovisades dessa dagar. Nobelpristagarna 1937 Albert Szent Györgys och kemisten Ilya Prigogine 1977, har visat på samband inom kvantfysiken som kan komma att förklara Bertil Petterssons på verklighet baserade innovationer.

"Hjärnans viktigaste uppgift är att sköta kroppen och upprätthålla balansen... Våra tankar är en form av energi och det finns en energi som håller oss vid liv... De elektromagnetiska fälten, som finns på frekvenser som vi varken kan se eller höra och inte ens känna, har ökat med 50 gånger de senaste 30 åren..."
http://www.plusminus.st/prodbeskr/boken.htm

Virvlat vatten hälsokälla
När man tappar ut badvattnet rör det sig alltid i en virvel, men denna naturliga rörelse hämmas i de långa vattenledningsrören. Genom att virvla vattnet kan man dock aktivera det igen. Detta har den autodidakte, före detta plåtslagaren, Bertil Pettersson, vid Plus Minus AB i Åstorp, tagit fasta på när han utvecklat en liten dosa som virvlar vattnet åt två håll.

Det virvlade vattnet har bland annat resulterat i att champion- och tomatodlare fått en 20 till 25-procentig ökning av skörden och att klorhalten har kunnat halveras i simhallarna i Herrljunga och Örkelljunga. "Detta beror troligen på att virvlingen åstadkommer energiförändringar i det lösta syret i vattnet, vilket i sin tur påverkar vattenmolekylerna"
säger Benny Johansson, disputerad klinisk kemist och tidigare forskare vid Astra Zeneca i Lund.

Han har studerat det virvlade vattnet och funnit att vattnets resonansenergi (egenenergi) förändras vid virvlingen. Ett våglängdsskifte sker i vattnet mot lägre våglängd, vilket ger en högre frekvens och ett högre energiinnehåll, och detta består lång tid. Det virvlade vattnet har även en förmåga att motverka och balansera den elektrifiering av miljön som alla datorer, mobiltelefoner, lågenergilampor och lysrör åstadkommer. Detta har väckt ett stort intresse och för närvarande pågår studier av detta samt vattnets inverkan på växternas tillväxt och kvalitet.
http://www.labelwater.se/downloads/virvlat.pdf

Inga kommentarer: