torsdag 3 februari 2011

Irland = Sverige + 4 år?

Sammanfattningsvis så verkar alla förutsättningar finnas för att Sverige ska drabbas av en liknande utveckling som Irland när väl bostadsbubblan brister. För precis som Irland hade har Sverige ett finansiellt system som är flera gånger större än BNP. Dessutom har finansminister Borg uttalat att staten kommer att ta över banker som riskerar den finansiella stabiliteten i Sverige. Det var exakt vad Irlands nu inte längre sittande regering gjorde när deras bostadsbubbla brast. Och det var det som gjorde att Irland förvandlades från en keltisk tiger till ett sjunkande skepp inom loppet av några månader.
http://kvantitativt.blogspot.com/2011/01/irland-sverige-4-ar.html

Inga kommentarer: