torsdag 11 augusti 2011

The ninth wave

Vid tidpunkten för skrivandet (31 juli 2011) befinner vi oss i början av den femte dagen i den nionde vågen, som sedan också snabbt närmar sig sitt slut och slutförandet av alla Maya kalenderns vågor den 28 oktober 2011. Det är tre Dagar (under en tidsperiod av tre vanliga månader) ännu kvar som påverkas av den nionde vågens intensifiering i enlighet med den hög frekvens av omvandling till enighetsmedvetande. Medan vi alla kan ha idéer om hur denna slutliga omvandling kommer att ske, så vet ingen människa de exakta detaljer om vad som ska hända. Vi sitter i väntrummet hos den kosmiska läkaren och vi vet inte hur han eller hon kommer att behandla denna patient
http://www.calleman.com/content/articles/svenska/CosmicConvergenceSeptember23-26_SV.htm

Mayakalendern : mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/mayakalendern-mansklighetens-vag-mot.html

Inga kommentarer: