måndag 22 augusti 2011

Riksbanken säljer guld

Augusti 2008 dvs för nu nästan exakt tre år sedan sålde Riksbanken av en hel del guld för att istället köpa pappers dollar. Heja Riksbanken till vad som nu visat sig vare en rejäl förlust affär där man dels förlorat i värdeökning på guldet och samtidigt värde minskningen på dollarn.

Riksbanken stuvar om i guld- och valutareserven.

Upp till 15 ton av guldreserven ska säljas under de närmaste tolv månaderna. Försäljningen sker inom ramen för det guldavtal som tecknats mellan 15 europeiska centralbanker.Riksbanken har möjlighet att sälja upp till 60 ton guld under en femårsperiod. Riksbanken har hittills sålt totalt 45 ton guld, 15 ton under avtalets första år och 10 ton under det andra, tredje och fjärde året. Riksbankens guldreserv uppgår för närvarande till 142 ton guld, enligt ett pressmeddelande.


http://www.realtid.se/ArticlePages/200808/26/20080826163303_Realtid382/20080826163303_Realtid382.dbp.asp

Det är sådana här affärer vår Svenska Riksbank håller på med dvs när man inte skapar fastighetbubblor ..

Inga kommentarer: