torsdag 16 februari 2012

Sveriges Riksbank

Det framkommer klart och tydligt att den Svenska Riksbanken var mycket drivande gällande att hålla förberedande arbetet kring avregleringen av den svenska kreditmarknaden 1985 från den politiska beslutsprocessen och dagordningen. Lika angelägna och centrala har man sedan även varit relaterat till att verkligen se till att avregleringen till sist blev verklighet och trädde i full kraft.

Lika noterbart var hur fullständigt ointresserade Riksbanken varit med att sedan löpande förse våra folkvalda med relevant information gällande avregleringens omedelbara och lånsiktiga reusultat och konsekvenser.

Det är anmärkningsvärt vilken enorm politisk kraft det visat sig att Svenska Riksbanken har och hur man från bankens sida i realiteten varit den som dikterat Sveriges framtida politiska inriktning.

Lika besynnerligt är det när man sedan tar del av hela historien kring Riksbankens Ekonomi pris eller som det helt grundlöst kallas i dagligt tal Nobels Ekonomi pris.

Nobelpristagare i Ekonomi 2003 var Robert Engle och Clive W. J. Granger som räknade ut matematiska tabeller som användes för att kalkylera riskantaganden för finans marknaden;

" Engle developed the mathematical models that were used by the financial engineers to develop the CDOs and related instruments that created the credit bubble".

Modellerna började användas i stor skala av banker och värderings institut med resultatet att man räknade risken och täckningsgrader på ett sätt där dessa helt undervärderades.

Orsaken visade det sig är att man i Nobel pristagarnas modeller antagit en allt för kort tidsserie som dessutom var en exeptionell uppgångsfas. Tar man istället i beaktande verkligheten under längre tidshorisont har man även på finans marknader värderings fluktuationer och detta avspeglar sig då på hur stor risk man bör ange ett visst lån och avsättningar för risk vid packering av finansiella instument.

Så med altför snäva och positiva antaganden, orealistiska tidsserier baserade på exeptionell expansiv period fick banker och bostads institut världen över mandat att basera sina lånekriterier på.

Den akademiska värdens teoretiska modeller gas med detta Nobelpris finans markanden ett veritabelt carte blanche för vettlös utlåning när innebörden av risk eleminerades till ett absolut minimum.

Resultatet ser vi nu där sk "ekonomer" med icke verklighets förankrade matematiska modeller lyckas att skada den reala ekonomin å det grövsta.

Tacka Svenska Riksbanken för det!

Nobelpristagarna behåller äran och pengarna medans hela värdsekonomin drabbas och skattebetalarna världen över förlorar sina jobb och riskerar sin välfärd.

Samtidigt kan man dock notera att om det är någon teoretisk "role model" som Svenska Riksbanken och Finansdepartementet använt sig av i samband med svenska finans avregleringen så är de ekonomiska teorier som 1976 års Nobel Pristagare Milton Fridman utvecklat mycket överensstämmande. Det är även så att om ndet nu skulle varit så att vissa haft intressen av att förändra samhället i en viss rikting så bör man även här och då främst genom undersökande journalisten Naomi Kleins arbete undersöka syfte och mål gällande Fridmans sk "Chock Teori". Mer om detta hittar ni i avlutande länkar i sista länken nederst i detta inlägg.

Hög tid nu att skrota det falska "Nobel" priset. Skall man nödvändigtvis ha ett ekonomipris som betalas av Riksbanken (svenska skattebetalarnas pengar, inte Nobels) så bör man istället kallde det för just Riskbankspriset och inte alls ha några samband med Nobel festiviteterna.

Men frågan är varför svenska skattebetalera skall betala ett sådant pris? I realiteten gavs med Fridmans Nobelpris 1976 i kombination med Nobelpriset 1985 alla de "verktyg" som behövs för att omforma en värld i enlighet med den finanskris vi nu ser i full färd att sätta land efter land i socialt kaos.

Vi svenska skattebetalare har därmed med våpra skattepengar indirekt orsakat allt detta. Vill vi riskera något liknande igen? Om nej så skall Nobelprioset i Ekonomi ut ur Nobelfestligheterna redan till nästa år.

Sedan bör man även beakta det faktum att Milton Fridman ansåg att det monetära systemet måste reformeras och att det var tvåt grundläggande åtgärder som behövdes för att verkligen kunna åstakomma detta. Dokumentär filmaren Bill Still (som bla gjort "Trollkarel från OZ", samt "The Moneymasters") har beskrivit detta och även en interview med Fridman i sitt material.

Ingen verklig och långsiktigt hållbar reform av det monetära systemet är möjlig om inte:

1.Centralbanker tillåts att agera centralbanker så som det var tänkt genom att i egen regi och utan privata intressen skapa egna pengar. I USA måste FED i om detta inkorporeras i den sk Treasury och I Europa skall det sk Maastricht Criteria clausulen avskaffas.
2. Banker skall icke tillåtas att själva skapa pengar genom kredit utan de skall endast kunna låna ut de pengar de har.
http://www.youtube.com/watch?v=mLGnSIel2mI&feature=related

Brilliant Nobel Prize winners in Economics blame credit bubble on "the news"
http://www.generationaldynamics.com/cgi-bin/D.PL?xct=gd.e080427b

"I samband med Riksbankens 300 årsjubileum 1968 instiftades ett pris. Priset fick namnet Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men kallats idag för Nobel priset i ekonomi."

"I Alfred Nobels testamente står det att Nobelpriset skall delas ut varje år i följande ämnen: fysik, kemi, fysiologi, medicin, litteratur och fred. Ekonomi står det ingenting om."

"Priset delas ut på samma gala som dom andra och den innehåller samma prissumma. Enda skillnaden är att det är Riksbanken inte Nobelstiftelsen som betalar ut prissumman."


http://www.riksbanker.se/nobelpriset_i_ekonomi.php

Feldt, Åsbrink and Dennis - “The Committee to Save Sweden”.
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2012/02/feldt-asbrink-and-dennis-committee-to.html

Inga kommentarer: