tisdag 14 februari 2012

En ny framtid håller på att utformas - vilken väljer du?

Just nu är det mycket i vår omvärld som i realiteten kanske i första hand kan karakteriseras som en "medvetande kris" snarare än ex en finansiell kris. Man kan ju även konstatera att enda gången faktiskt som Jesus använde sig av något som kan liknas vid våld var när han slängde ut penningväxlarna ur templet, så onekligen detta gällande vem som i realiteten kontrollerar vårt monetära system är en av de mest grundläggande faktorererna för hur väl ett samhälle fungerar.

Centralt i detta då är ex vad är det eg som säger ex att det allt som oftast i den politiska debatten för fram åsikten att det är det gemensamma det kollektiva som är grunden för allt ont och att privatisering är den rätta vägen? Och varför är det så att man alltid hävdar att det gemensamt ägda alltid skall behöva ses som en belastning? I högsta grad en relevant fråga nu när vi ser politiskt folkvalda i land efter land ersättas av sk teknokrater och när ex våra kommunal politiker nu verkar för att sälja ut det genensamma som ex våra ishallar och ridhus.

Till att börja med kan man konstatera att alla stora civilisationer oavsett om det då handlar om ex det Romerska imperiet eller Han Dynasin i Kina eller för den delen nu vår västerländska kultur alltid dör innifrån och inte primärt av externt tryck utan isället av en och samma orsak - oligarki. Det handlar inte om konspirations teori utan utgör en historisk realitet, den sk Oligarkins järnlag.

Vill man följa med lite i dessa tankebanor och hur vår nuvarande monetära system passar in i detta rekommenderar
jag bla följande:

Bill Still: Pay the debt in quarters?
http://www.youtube.com/watch?v=73vkHOPNZ8k

The Lost Science of Money - Stephen Zarlenga
http://www.youtube.com/watch?v=1l3OxMAF7Rk

men även

For many years John Perkins claimed to have been working as something he defines to be like an "economic hit man in the world of international finance"; a function he performed by persuading Third World countries to take on large -scale public works projects. Today, we recognize that these types of projects, financed by the World Bank and International Monetary Fund (IMF), have served to enrich U.S. corporations while creating crippling debt for these countries, effectively turning them into American client states.
http://www.youtube.com/watch?v=TFC18pFvo1g&feature=related

Jämför detta nu med det som händer inför våra ögon i ex Grekland:

Uppror, kaos och extremism ligger i luften. En skrämmande parallell till Weimarrepublikens Tyskland när brutala åtstramningar under Reichskanzler Heinrich Brüning banade väg för nazisterna i början av 1930-talet?
http://www.svd.se/naringsliv/strejker-och-krav-i-vantan-pa-odesdomen_6831997.svd

Här en tragikomisk sammanfattning av detta förlopp:

http://www.youtube.com/watch?v=I5QwKEwo4Bc&feature=fvst

Som en kontrast till allt detta kan man ställa en mycket intressant rapport som kom ut för många år sedan.Rapporten som hette "Från Italien till Gnosjö" tar upp exempel från USA, Japan och särskilt det blomstrande Emilia Romagna- området, det "tredje Italien".

Man kan kort sammanfatta det som att framgångsfaktorerna ligger i inte att konkurrera utan att samarbeta och att hjälpa varandra. Man känner lojalitet inte bara mot det egna företaget utan även mot andra tom konkurrerande bolag inom något som kan karrakteriseras som ett nätverk med en gemensam ideologi eller värdegrund.

Kyrkliga värderingar eller kommunism kanske kan verka ligga långt ifrån varandra och ha lite gemensamt med företagande. I realiteten visar det sig det fundament av gemensam värdegrund
dessa erbjuder utgör den grundläggande förutsättningen för ekonomisk stabilitet och framgång:

"Trots ett dålig företagsklimat i form av höga inkomst- och företagsskatter, starkt anställningsskydd, administrativa regler och politisk instabilitet har det norditalienska området utvecklat "en enastående ekonomiskt vitalitet".

Med en levnadsstandard som tillhör toppskiktet i världen. Trots en stark lokal kultur, identitet och stolthet är företagen globaliserade. De konkurrerar ibland, men utvecklas tillsammans, och gör gemensamma marknads- och exportsatsningar.

De vet att de kan lita till varann och de största företagen i nätverket hotar inte att flytta till London när de känner sig missnöjda. Det sociala kittet går långt tillbaka i tiden och har flera förklaringar. Den kanske viktigaste är kommunismen; exempelvis har flera av småföretagen bildats av avskedade fackliga aktivister. I Gnosjöområdet är det framförallt kyrkan, frireligiositeten, som svetsat samma folk."

Rapporten i sin helhet:
http://www.larena.se/dokument/rapporter/njof/RAPP02FR.PDF

Här tror jag nu att sk vanlig folk med sunt förnuft har en mycket stor roll att spela för att verka för att de goda krafterna och konstruktiva lösningarna blir de som kommer ur den kris som nu i allt snabbare och med eskalerande kraft dominerar allas vår värld.

Inga kommentarer: