torsdag 16 februari 2012

147 företag styr allt

Bilden här ovanför ser ut som ett konstverk men är en modell över världens största företag.

Ju större prick, desto större företag. Det intressanta är trådarna mellan prickarna.

Världens stora företag hänger nämligen samman. Det är inte konkurrerande intressen som styr världen utan allt är ett enda gigantiskt nätverk av gemensamma styrelser, gemensamt ägande och gemensamma intressen.

De stora bolagen är helt enkelt ett till antalet mycket litet men i makt stort särintresse.

147 företag visar sig vara den största maktkoncentrationen vi har. De styr världen.

Men deras agerande styrs inte av politiska program eller öppet diskuterade åsikter. Det styrs av en ständig jakt på ökad vinst och ett ständigt försvar av den makt och det ägande man redan har.Lägger vi samman storbolagen får vi bilden av en gemensam varelse, en slags entitet.

Den visar hur fel det är att tro att det finns en fungerande marknad eller ens en fri konkurrens. Det blir tomma ord i en värld där några äger alla makt över företagen gemensamt.
http://dagens.etc.se/analys/147-foretag-styr-allt

Inga kommentarer: