torsdag 27 oktober 2011

Varför syns bara bank företrädare i pressen?

”Euroländernas nya krisuppgörelse innebär att systemviktiga banker måste öka kapitaltäckningen till 9 procent. SEB:s Annika Falkengren varnar för kredittorka och i värsta fall att europeiska banker måste förstatligas. "Det är ingen som vill se den utvecklingen”, säger hon till di.se.”

Jaha problemet är bara att injiceringar av nytt kapital från skattebetalarna till bankerna inte heller resulterar i okad likviditet. Det är nämligen så enkelt att bankerna inte sitter med ett likviditets problem utan en solvensproblematik.

Så en bank som är insolvent och bara hålls uppe via kreativ bokföring ex genom att man genom ändrade bokföringsdirektiv ändrat kravet på att bokföra tillgångar till marknadsvärdet utan istället till ett fiktivt, articifiellt framräknat sk ”booked value” skenbart kan driva bankernas verksamhet vidare.

De likviditets injiceringar som bankerna i ett sådant läge får behåller de för att på bästa sätt försöka reparera sina balansräkningar. Pengarna snattar hos bankerna och för inte ut i den reala ekonomin.

Istället måste bankerna i något skede skriva ned sina tillgångar och många banker kommer i den processen att visa sig vara det många redan vet – insolventa, dvs deras skyldigheter överstiger deras tillgångar. Därav nu myndigheternas krav på ökad kapital teckning då man vet att det nu bara handlar om när detta kommer att tvingas ske – inte om.

Man har nu försökt med en metod som i princip innebär att man helt ödelägger de länders ekonomier som utsatts för bankernas vettlösa och fullständigt inkompetenta utlåning. Helt ensidigt har man ålagt låntagarna att ta smällen. Men den går bara till en viss grad och resultatet nu för ex Grekland är att man sitter på större skulder än när krisen startade.

Att det finns pengar visar inte minst det faktum att miljarders av dollar pumpats ut från centralbanker, inte till den reala ekonomin utan till bankerna. Stort misstag.

Tänk om man istället för att hållit dessa insolventa banker uppe mha av articifiell andning kringgått dessa för att istället direkt ha pumpat ut pengarna till infrastruktur projekt, utbildningsväsendet och sjukvården Som bekant är en ekonomis största tillgång modern infrastruktur och välutbildade, friska och hälsosamma medborgare. Medborgare dessutom som om de är skuldfria och har pengar kan konsumera och driva en ekonomi.Så länge skulderna inte skrivs av så kan bankerna räddas i alla fall temporärt men så länge konsumenter och länder tvingas att dra på vettlöst stora skulder så kommer ekonomin att tvingas ned i ett allt mörkare hål utan slut eller ljusning.

Vad vill bankerna med Falkengren i spetsen göra` - jo det omvända. Mer stöd till bankerna och en total nedmontering av skola, vård omsorg samtidigt som det som finns kvar av infrastruktur säljs till privata oligark intressen.

Det börjar bli uppenbart nu för alla utom det vi kan kalla etablissemanget hur enorm destruktivt våra banker idag fungerar och hur nödvändigt det är att vi nu reformerar vårt monetära system. Frågan är bara när vi kommer att kunna ta del av det nu alla vet från företrädare även i massmedia och nyhetsmorgon sofforna och när SEB bankens chefekonom och hans likar inte längre är välkommen med sin ensidiga och vinklade lobbyist propaganda.

$600 Trillion Derivatives Bubble Set to Burst?
http://fellowshipofminds.wordpress.com/2010/04/23/600-trillion-derivatives-bubble-set-to-burst/

Inga kommentarer: