fredag 7 oktober 2011

Gratis el och värme till bondgårdar

Nu i senaste nummret av Energimyndighetens tidskrift "Energi Världen" och som jag fick i brevlådan i går (se länk nedan) så kan man på sidorna 11 och 12 läsa en superintressant artikel om gården Yttergärde.

"På Yttergärde lantbruk lämnar de 65 korna inte bara mjölk. Av kogödsel produceras även 70000 kubikmeter biogas som täcker större delen av gårdens värme- och elbehov, tack vare två effektiva Stirlingmotorer"

http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/3da0477406024d38ab19766a88702d5f/EV4_2011.pdf

Här mer om ett företag - Cleanergy - som till verkat Stirling motorerna.

Cleanergy
http://www.cleanergy.com/chp-engines/biogas/

Inga kommentarer: