måndag 10 maj 2010

Korrigering att vänta på svenska bostadsmarknaden

"Svenskarnas lån i förhållande till disponibel inkomst har ökat och ökat senaste 15 åren och ligger nu på rekordnivåer enligt Svensk Bokreditnämnd som hävdar att vi har en bubbla på bostadsmarknaden. Bolåneskulderna ökar nu med 10% per år. Före år 200o tog folk av sina disponibla inkomster och investerade. Idag lånar man dubbelt så mycket som ökningen av disponibel inkomst. Kostnaderna för att bo ligger stadigt på samma nivå medans priserna för bostäder stuckit iväg rejält. För att korrigera för detta behövs en 20% sänkning av bostadspriserna. Riksbankens ränteprogos, att räntan skall upp till över 4% redan om fyra år innebär att räntekostnaderna kommer att mer än fördubblas inom samma tidshorisont."

http://di.se/DiTV/2010/5/10/Darfor-ska-bomarknaden-ned-med-20-procent/?sr=6&tr=271924&rlt=0

Sammanfattning - tacka svenska Riksbanken och de svenska bankerna för ännu en svensk bostads bubbla! Svedala next stop efter härjningarna i Baltikum.

Inga kommentarer: