måndag 10 maj 2010

Grekland, PIIGS, Anglosaxer och volatiliteten

Lättnadsrally på börserna och ränteras i Grekland. I Fredags var tongångarna något annat och då fanns inget hopp kvar för någon. Problematiken kvarstår dock nu försöker man förbättra sin skuld börda genom mer skuld. I alla fall i det korta. Uppenbart är nu att man tar på allvar skuldproblematiken i Europa där länder, det ena efter det andra, nu konkret påbörjar arbetet med att faktiskt sanera sina finanser och minska sina skulder.

Lettland har redan gått igenom ett veritabelt stålbad så kraftigt att det är frågan om det är något annat land i EU regionen som kommer att ha styrkan och det politiska mod som krävs för att göra något liknande. Men man kommer att skära ned och minska skulderna frågan är bara hur snabbt och hur mycket.

I Grekland påbörjas nu nedskärningarna och kanske man inte fullt ut kommer att klara att gå i hamn med alla de aggresiva utfästelserna om neddragningar som presenterats men likafullt är nu processen igång.

Spanien och Portugal har påbörjat liknande processer. Problemet i Spanien dock är inte att man har ett stort underskott, för det har man ännu inte, utan att arbetslösheten redan innan nedskärningarna är så stor. De officiella siffrorna talar om 20% arbetslöshet och vissa inofficiella ca 30%. En tuff miljö onekligen att försöka reformera en ekonomi i. Men likaväl problemen tas på allvar och man försöker att agera.

Skulle Grekland idag helt sonika ställa in betalingarna vilket naturligtvis är en möjlighet skulle detta innebära att man nästa dag skulle se sig tvugna att helt i egen regi finansiera sin ekonomi då inga andra än de själva skulle vara betedda att tillskjuta kapital till ett politiskt system som valt konkursen som den lämpliga vägen ut. Med detta skulle Greklands BNP sjunka kanske ända bortemot 15% i princip över en natt och då närmar vi oss en Lettisk situation. Teoretiskt går detta att göra men praktiskt och realpolitiskt kommer vi nog istället se nu PIIGS länderna gradeligen istället beta av sin skuld under ett malande under några år.

Kanske sedan man väljer att konkursa men då mer förberett och då ifrån betydligt lägre nivåer, men antagligen inte nu. Fördelen är då att en bailouts av banker i ffa Tyskland kan låta sig göras från en lägre nivå och därmed mer politisk gångbart än att baila ut länder som inte sköter sin ekonomi.

Så kan ett trolig scenario se ut där nu de flesta OECD länders ekonomier kommer att se en blek ekonomisk utveckling främst pga dessa ständiga nedskärningar. Men det finns dock ljuspunkter. Men en lägre Euro och valuta så gynnas ffa de export inriktade Europeiska ekonomierna ffa kanske då Tyskland. På samma sätt som vi i sverige under finanskrisen under 80 talet sänkte vår valuta och kom ur krisen inte minst då detta gynnade vår exportindustri med stora exportinkomster som följd så kommer nu en lägre Euro att gynna dessa länder med en efterförljande boost av den reala ekonomin.

Men i allt detta tumult där anglo saxiskta analytiker nu tävlar om vem som kan ösa mest galla över Euro Zone så kanske det istället kan vara dags att blicka mot länder som England, Japan och USA. Vissa av dessa länder sitter i en tom besvärligare sits idag är utsatta Grekland men signifikant för alla dessa tre är den totala avsaknaden av insikt och åtgärder för att minska sina skuldberg. Istället så öser nu ex USA ut ännu mer utgifter i form av en ny gigantisk hälsoreform, utökat krig i mellanöstern osv. I England har inte en politiker i valrörelsen vågat ens knysta om behovet av nedskärningar eller hur detta då skulle gå till.

Sedan finns det en mycket stor skugga som lurar i vassen och det är de faktum att 85%av den hypergigantiska derivat marknaden värderid idag till över $600 trillions, idag har en ränte komponent som kan komma att utlösa en formidabel tsunami på världsmarkanderna den dag räntorna i dessa länder drar iväg på allvar.

Dessa tre länder har utöver det gemensamma att de idag är synnerligen beroende av olje import för sina ekonomier. Hur snart kan man fråga sig kommer värdens obligations marknander att börja sätta likadan press på även dessa länder så som nu skett i Grekland? Och hur snart sedan efter detta kommer nästa puck i form av aktut minskad tillgång på olja att göra sig påmind?

Då om inte förr gäller det som investerare att hålla tungan rätt i mun och styra rätt bland blindskären.

Inga kommentarer: