torsdag 29 april 2010

Vad är det eg som pågår nu bakom kulisserna?

The men behind Barack Obama

Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=MouUJNG8f2k&feature=related

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=e-KJCMWcoms&feature=related

Zbigniew Brzezinski, tidigare Jimmy Carters National Security Advisor och tillsammans med David Rockefeller grundare av den sk Trilateral Commission har vi talat om tidigare är idag den verkliga makten bakom USAs nye president Obama.

Brzezinski representerar intressen som strävar efter att införa en ny världsordning där en centraliserad administration, en centralbank, en världs valuta och globalt ledarskap är kopplat till ett informations system där alla världsmedborgare är sammanlänkade mha informations teknik (RFID) till ett globalt informations system.

Låter detta som total nonsens? Konspiratoriska fantasier lätta att helt avfärda? Läs då Brzezinskis bok från 1980:

Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era
http://www.amazon.com/Between-Two-Ages-Americas-Technetronic/dp/0313234981

där han bla skriver följande:

”The technetronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities."

Ett annat citat man hittar I samma bok som alltså skrevs nu mer än 30 år sedan:

”Today we are again witnessing the emergence of transnational elites ... [Whose] ties cut across national boundaries ... It is likely that before long the social elites of most of the more advanced countries will be highly internationalist or globalist in spirit and outlook ... The nation-state is gradually yielding its sovereignty ... Further progress will require greater American sacrifices. More intensive efforts to shape a new world monetary structure will have to be undertaken, with some consequent risk to the present relatively favorable American position.”

Och här en presentation där en annan av Brezinkys böcker "The Grand Chessboard" diskuteras:

Mike Ruppert discusses Brzezinski's "The Grand Chessboard
http://www.videosift.com/video/Ruppert-talk-on-Brzezinskis-The-Grand-Chessboard

The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives (Paperback)by Zbigniew Brzezinski
http://www.amazon.com/Grand-Chessboard-American-Geostrategic-Imperatives/dp/0465027261/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1236020265&sr=1-2

Och notera att när Brzezinski talar om "behovet" av ett nytt Pearl Harbour så kanske de flesta tänker i termer av militära aktioner eller terror attentat. Men det går natuligtvis lika bra med finansiella instrument. Se här vilken skada man kan åstakomma med helt oreglerade derivat och vilken politisk röra som blir konsekvensen. "Order out of caos"?

Taibbi: The Lunatics Who Made a Religion Out of Greed and Wrecked the Economy
http://www.alternet.org/story/146611/taibbi:_the_lunatics_who_made_a_religion_out_of_greed_and_wrecked_the_economy__?page=1

Och här Aaron Rouso (idag död fö) som kom i kontakt med Rockefeller Jr i samband med att han kandiderade som Guvernör:

Aaron Russo: Rockefeller knew about 9/11 well in advance
http://www.youtube.com/watch?v=LZjKKUEHTKk&feature=related

Men nu kanske det börjar att dra ihop sig?

Webster Tarpley: Bankers in slump plot against euro to save dollar
http://www.youtube.com/watch?v=8XRFII9AiQc&playnext_from=TL&videos=DvYH9QiWdPQ&feature=rec-LGOUT-real_rn-1r-3-HM

Här Tarpley böcker om Obama:

Barack H. Obama: The Unauthorized Biography (Paperback)by Webster Griffin Tarpley http://www.amazon.com/Barack-H-Obama-Unauthorized-Biography/dp/0930852915/ref=pd_bxgy_b_text_b

Obama - The Postmodern Coup (Paperback)by Webster Griffin Tarpley
http://www.amazon.com/Obama-Postmodern-Webster-Griffin-Tarpley/dp/0930852893/ref=pd_bxgy_b_img_b

Inga kommentarer: